Search form

LUCAS 12:19

19Wɨnets ø køꞌøm nnañøꞌømxɨyɨt: Ja tidsɨk wɨnma̱a̱ꞌñuꞌnk xijy mjadyimyjadsøjkpy jabɨ ɨxya̱ts may pɨkta̱ꞌa̱ky midi kawɨna̱a̱k jumøjt mꞌajotꞌa̱tp; pooꞌkx pøk mets, kay uuk mets jotkujk xonɨ.”