Search form

LUCAS 12:20

20Ya̱m ja wyɨnaty jadeꞌen wya̱ꞌa̱ñ jøts Dios ja ñɨma̱a̱jyøø: “Ja̱a̱ꞌgyumoꞌtpɨ, ɨxya̱m koots ɨnet mꞌooknɨt; jøts midi jap tø xpøkjɨꞌɨky, ¿pøn yø tjaꞌa̱tp?”