Search form

LUCAS 12:21

21Jadeꞌen ɨdøꞌøn ja̱a̱ꞌy yjaty pøn ja pyɨkta̱ꞌa̱ky nugo tnɨpøkpajtp jøts ja ya̱ jotkujk ttuktanaxy ja et ja xøøw, ayoopts ja yꞌanmɨja̱ꞌwɨn ja yjaty jam Dios wyɨngujkp jaꞌagøjxp ku pyɨkta̱ꞌa̱ky ja ya̱ køꞌømyɨ tø tꞌajotꞌaty.