Search form

LUCAS 12:22

Ku ja Dios tꞌejxꞌity pøn jaty ja yꞌuꞌngɨp yꞌuna̱ꞌjkɨp

22Xjats ja Jesús oojknɨm tnɨma̱a̱y ja pyabøjkpɨtøjk:

―Yikxon ndukmadowdɨ: Kidi nugo xpamaydɨ xpada̱jtɨ ja mga̱a̱jyɨk mꞌuujkɨktɨ, ti mnɨdsøønɨdɨp, nɨ ja mwet nɨ ja mna̱a̱my mee xkagumaꞌaty ti mwetꞌa̱ttɨp.