Search form

LUCAS 12:23

23¿Ti jadeꞌen ja jujkyꞌa̱jtɨn yikpa̱a̱ty sa̱m ja kaaky jɨɨꞌkxyɨn? Pø kaꞌaxɨ. ¿Jøts ja wet ja na̱a̱my mɨba̱a̱t ja tꞌukꞌamɨba̱a̱t nayɨdeꞌen pønɨ sa̱ døꞌøn ja neꞌkx ja kojpk yikmøøtꞌaty?