Search form

LUCAS 12:31

31Neꞌegɨ kupøjkɨdɨts ja Dios chɨna̱a̱ꞌyɨn ja kyutujk midi ja tyanɨtanaapy yja̱a̱ꞌy, jadeꞌents meets ja mmoꞌojɨdɨt ti jaty mgaꞌejtxɨdɨp.