Search form

LUCAS 12:32

Ja kunuuꞌkxy jujkyꞌa̱jtɨn midi jap tsa̱jpjøtpy

32’Kidits mdsøꞌøgɨdɨ, jadeꞌen me nꞌejxꞌity sa̱m pøn ja byorreeguꞌnk tꞌixy; o meets ɨdøꞌøn mganamayɨ, mdanɨtanɨyɨpts meets Dios Teety ja kyutujk, jadeꞌen meets ja mdamɨdsøkyɨ.