Search form

LUCAS 12:33

33Tooktɨ pønɨ ti jaty jam mmøøtꞌa̱jttɨp jøts ja Dios jadeꞌenꞌampy xamɨyoxtɨt ku xmoꞌodɨt pøn jam ti kaꞌejtxɨdɨp pøn ayoodɨp; jadeꞌen yꞌøpyɨdsøꞌømt ku xpa̱a̱ttɨt ja jujkyꞌa̱jtɨn midi jap tsa̱jpjøtpy, midi kaꞌap mwɨndɨgøꞌxyɨdɨp.