Search form

LUCAS 12:39

39Ku o pøn pyɨkta̱ꞌa̱ky tꞌejxꞌity tyøjkjøtpy, ejtp ja tjøpja̱ꞌwɨgyunaxy ja maaꞌtspɨ, kaꞌap ja ñagyuma̱a̱dɨgøyɨ pønɨ juunɨ døꞌøn ja yꞌukja̱ꞌa̱tt.