Search form

LUCAS 12:4

Ku ja Jesús tnɨgajpxy jøts ku ja tuꞌugyɨ pøn yiktsøꞌøgɨp

4’Mee mɨguꞌuktøjktɨ pøn jaty ø xpabøjkp, meets ɨdøꞌøn nnɨmaapy jøts kidi xtsøꞌøgɨdɨ ja yikja̱a̱ꞌyꞌooꞌkpɨdɨ, pø kaꞌaxɨ anmɨja̱ꞌwɨn ja tjadyimyikꞌooktɨ øy ja wyɨnaty tø tjayikꞌøøky ja ñɨneꞌkx.