Search form

LUCAS 12:43

43Nekɨmts jaꞌadɨ pøn jadeꞌen tpadundɨp ti jaty ja wyɨndsøn ja tø tyanɨpikyɨdɨ. Øy ja juunɨ yja̱ꞌa̱ty, ɨxapts ja jadeꞌen ttayøꞌøbyety, ɨxap ja jadeꞌen tyundɨ.