Search form

LUCAS 12:44

44Ndyimñajtsja̱ꞌwɨp øts jøts ku ja wyɨndsøn ja pyɨkta̱ꞌa̱gɨt jøts ja tyukꞌejxꞌetɨt tukɨꞌɨyɨ pønɨ ti jaty ja jam yjagyejpy.