Search form

LUCAS 12:46

46kuts ja wyɨndsøn wyɨmbity øy juunɨ ya̱m ja kaꞌ tjøpꞌixy ya̱m ja nɨwɨneꞌenɨn tkagumay; ɨxjadam ja yja̱ꞌa̱ty jøts ja tyagubetyɨ jaꞌagøjxp ku kyaꞌøyꞌaty, ¿ma̱ døꞌøn ja yiktumbɨ jadeꞌen?