Search form

LUCAS 12:49

Jesús køjxp ja̱a̱ꞌy ñawyaꞌkxyɨdɨ

49’Ja tɨɨdyuꞌunɨn øts ya̱ tø nmɨmiñ na̱xwiiñ; ¡janch tyimjyawa̱mp øts ɨdøꞌøn jøts ja jeexyɨp ya̱m nyiktunkpa̱tnɨ!