Search form

LUCAS 12:5

5Jaꞌats mee ndukmadoowampy jøts ku jaꞌ xtsøꞌøgɨdɨt ja Dios pøn tyikutujkp jøts mnøjkxtɨt ayoda̱a̱jkjøtpy ya̱m meets ja oꞌjkɨn tø xjaꞌixy. Jaꞌats ɨdøꞌøn mdsøꞌøgɨdɨp.