Search form

LUCAS 12:52

52Ya̱mnɨm ɨnet tø choꞌonda̱ꞌa̱ky, nøjkxp na̱xpts ɨdøꞌøn jadeꞌen tukmɨguꞌuk xyiktsepta̱ꞌa̱ktɨt øy ja tuꞌugyɨ yjatsøønɨdɨ, nɨdeety nɨda̱a̱ktɨ, nɨꞌuꞌnk nɨꞌuna̱ꞌjktɨ. Pøn nɨmagoxktɨ, nawya̱ꞌkxɨdɨpts jaꞌ, jøts ja ñayjɨbøkɨdɨt jagam ɨxkøꞌøm namajtsk jaty nɨdɨgøøk jaty.