Search form

LUCAS 12:53

53Øts køjxp ja kawɨnꞌijxyɨm ñayja̱wɨyɨdɨt ja uꞌnkteety ja uꞌnkta̱a̱ktɨ møøt ja yꞌuꞌnk yꞌuna̱ꞌjktɨ, ja ya̱a̱ꞌy ja tøꞌøxy, tum jadeꞌen yꞌadøꞌøtstɨt ja tsuꞌ ja xaꞌkxy, ja uꞌnk ja møꞌjt.