Search form

LUCAS 12:54

Ja ejxa̱ꞌa̱n sudso yiknɨja̱wɨt jøts ku wyɨnaty tø tmɨba̱a̱tꞌaty jøts kyøxt ja na̱xwiiꞌñɨt

54Ñayɨ ñɨmaamyøø ja Jesús ja mayja̱a̱ꞌy:

―Ku xꞌejxtɨ ja yaak pyɨdɨꞌɨky ma̱ xøøw yjexy wɨnets mnømdɨ, tuꞌup tam ɨnet, janchja̱jpts ɨdøꞌøn ja jadeꞌen.