Search form

LUCAS 12:56

56¡Mee wɨnꞌøøꞌmbɨdɨ! Pønɨ mnɨja̱ꞌwɨdɨp tam sa̱ kyaxɨꞌɨky ja et ja tsa̱jp ku ti tyunwa̱ꞌa̱ñɨ, ¿tikuts nayɨdeꞌen xkanɨja̱wɨdɨ pønɨ ti døꞌøn tunwa̱jnɨp ya̱ꞌa̱tpɨ xøøw ya̱ꞌa̱tpɨ jumøjt ku ja møkꞌa̱jtɨn wyɨngaxɨꞌɨky jøts ja øy sa̱gasa̱ mjayiktukꞌejxtɨ?