Search form

LUCAS 13:15

15Jøts nwɨndsønꞌa̱jtɨm yɨdeꞌen tꞌadsøøy:

―Mee wɨnꞌøøꞌmbɨdɨ, ¿mꞌukyikꞌijtpy meets mjɨyujk mdsaka̱a̱ mɨwøꞌømbety, jøts adøødsɨ xyikꞌettɨ ku pyooꞌkxɨnxøøwɨ? ¿Ti kidi meets ja xyikwɨnaky jøts meets nøø ja xanɨwøpy?