Search form

LUCAS 13:6

Ku ja Jesús tmadya̱kpa̱a̱ty ja iigɨ kipy midiꞌ katøømɨp

6Xjats ja Jesús ttamadya̱kpa̱a̱jty tuꞌuk ja ejxpajtɨn madya̱ꞌa̱ky jøts ja wya̱a̱ñ:

―Tuꞌuk ɨdøꞌøn ja̱a̱ꞌy, jamts ja yꞌiigɨ tsa̱ꞌa̱m ka̱m jaꞌ, jaꞌats ja yꞌatsꞌijxpy pønɨ tø døꞌøn ja wyɨnaty tyøømɨ, jøts ja nɨ tuꞌugɨn tkapa̱a̱jtøø ja tyøøm.