Search form

LUCAS 14:12

12Ñayɨ ñɨma̱a̱y ja ja̱a̱ꞌy jaꞌ pøn ja wyɨnaty kaabyɨ tø wyayɨ:

―Ku pøn xyikaawya̱ꞌa̱nt, kidi jaꞌayɨ nugo xway pøn jaty møøt mnamyayɨyɨ, nɨ ja mmɨguꞌuktøjk xkawa̱ꞌa̱t, nɨ ja kumeeñ ja̱a̱ꞌy xkawa̱ꞌa̱t pøn jaty jam mmɨgujøønꞌajtpy mmɨgudøjkꞌajtpy. Kaꞌap jaꞌayɨ xwa̱ꞌa̱t pøn jatyɨ myɨwɨmbejtxɨyɨp pønɨ ti jaty mets myajkpy.