Search form

LUCAS 15:1

Ku ja Jesús tmadya̱kpa̱a̱jty tuꞌuk ja borreegɨ midiꞌ tɨgøøpy

1Nɨmejnɨp ɨdøꞌøn ja Jesús jam ja yikugubajtpɨtøjktɨ, ja ja̱a̱ꞌdyɨ pøn amuum tyimyiktejtɨp pøktyumbɨ ja̱a̱ꞌdyɨ, jøts ja jam myendɨ amɨdodujkpɨ,