Search form

LUCAS 16:1

Ku ja Jesús tmadya̱kpa̱a̱jty ja kaꞌødyumbɨꞌejxꞌejtpɨ

1Ñayɨñɨma̱a̱y ja Jesús ja pyabøjkpɨtøjk:

―Ja døꞌøn wyɨnaty tuꞌuk kumeeñ ja̱a̱ꞌy midi yiktump, jøts jats ɨdøꞌøn jaꞌ tyumbɨ tuꞌuk wyɨnaty midi tꞌejxꞌejtp ja myøøtumbɨ, jøts ja wɨndsøn yiknɨma̱a̱y jøts ku pyɨkta̱ꞌa̱ky ja nugo yikwɨndɨgøꞌøxyɨyɨ ja tyumbɨ.