Search form

LUCAS 16:15

15Wɨnets ja Jesús wya̱a̱ñ jøts ja tnɨma̱a̱y:

―Meets ɨdøꞌøn jadeꞌen mja̱a̱ꞌyꞌa̱jttɨp, ñadyijyɨ mjanchꞌuknawya̱ꞌa̱tspɨkta̱ꞌa̱gyɨdɨ, kaꞌ meets yja̱wɨ mbøktyuñ, jadeꞌen ja mayja̱a̱ꞌy xwɨnꞌøøndɨ, wa̱ꞌa̱tsts ja Dios mnɨja̱wɨyɨdɨ sa̱ jaty mwa̱ꞌa̱ndɨ mga̱jpxtɨ mꞌa̱m mjotp; yøꞌ ɨdøꞌøn Dios kyatsøjkpy, kaꞌ Dios jadeꞌen tkupiky jøts ku ja̱a̱ꞌy jadeꞌen køꞌøm ñamyøjpɨkta̱ꞌa̱gyɨdɨ.