Search form

LUCAS 17:1

Jaꞌ midi yikpøkpyajtp

1Yɨdeꞌen ja Jesús tnɨma̱a̱y ja pyabøjkpɨtøjk:

―Juunɨ øy ti kyaꞌukyikpøktyuñ, køꞌøm tsøkyts jaꞌ. Pønts myɨguꞌuk tyikwɨnma̱a̱ꞌnmya̱ꞌa̱tp jøts ja tyikpøktyuñ, ¡pø tinɨm sa̱nɨm ja yjanchja̱tt yꞌanmɨja̱ꞌwɨn!