Search form

LUCAS 17:11

Ku ja Jesús tyiktsøøjky nɨma̱jk ja ja̱a̱ꞌy pøn jadiꞌiñɨ putsnɨdɨp

11Kuts ɨdøꞌøn ja Jesús tyuuꞌdøjkɨgyojmɨ jøts ja ñijkxy jam Jerusalén, na̱jx ɨdøꞌøn ja Samariɨt etjotp jøts nayɨdeꞌen jam Galilea.