Search form

LUCAS 17:37

37Kuts ɨdøꞌøn ja jadeꞌen tmadoodøø jøts ja ojts tyiktøwdɨ:

―¿Ma̱ wɨndsønꞌa̱jtɨm ɨdøꞌøn ja jadeꞌen yja̱tt?

Jøts ja yꞌadsøøy:

―Kidi mwa̱ꞌa̱ndɨ ku ja kyayiknɨja̱wɨt, jabɨ nɨdukɨꞌɨyɨ meets ja xnɨja̱wɨt ku ø nmeꞌent.