Search form

LUCAS 18:16

16Wɨnets ja Jesús ja mutsk una̱ꞌjk tya̱a̱jxmiiñ, jøts ja pyabøjkpɨtøjk ojts tnøjmɨ:

―Wan yø mutsk una̱ꞌjk tmendɨ, kidi meets yø xkaduknɨmiñ; ja yjadeꞌembɨ ja̱a̱ꞌy ɨdøꞌøn Dios kyutujk nɨtana̱a̱jyɨdɨp.