Search form

LUCAS 18:2

2Jøts ɨdøꞌøn ja tnɨma̱a̱y:

―Jam ɨdøꞌøn kudunk tɨɨdyumbɨ wyɨnaty tuꞌuk jam ka̱jpjotp, nɨwɨneꞌenɨnts ɨdøꞌøn Dios ja tkidyimwyɨndsøꞌøgɨ, nɨpøn ja tkamøjꞌijxy øy yjapønɨ.