Search form

LUCAS 18:29

29Jøts ja tꞌadsøøy:

―Janch øts ɨdøꞌøn nwa̱ꞌa̱ñ, pøn yjøøn tyøjk tkabaꞌayoop, pøn tyeety tya̱a̱k, yꞌuch myɨguꞌuk, yꞌuꞌnk ñɨdøꞌøxy tkajotmayꞌa̱jtp, jaꞌagøjxp ku ja neꞌegɨ tyikmøjɨyɨ ja Dios kyutujk midi yja̱a̱ꞌy ja tyanɨtanaapy;