Search form

LUCAS 19:13

13Jøts ɨdøꞌøn tyumbɨ ja nɨma̱jk twa̱a̱dsøøy ku ja wyɨnaty choonwa̱ꞌa̱ñ, jøts ja nɨduꞌuk jaty ttagødøjkɨyɨɨꞌñ tuꞌuk møj mukmyeeñ, jøts ja tnɨma̱a̱y: “Mdaꞌajuꞌudyɨp mdaꞌaga̱jpxtɨp ɨdøꞌøn yø mmeeñ, wan tmayɨ kunɨm ø nwɨmbett.”