Search form

LUCAS 19:17

17Xjats ja wyɨndsøn yꞌadsøøy: “Øyꞌa̱jtp, øyxɨ døꞌøn jadeꞌen mduñ, mjotwa̱mpxɨ døꞌøn jadeꞌen; ti sa̱ metsxɨ yjadɨniꞌiñɨbɨ meeñ jadeꞌen tø xyikmayɨ, jaꞌagøjxpts mets ndukwɨndsønꞌa̱twa̱ꞌa̱ñ ma̱jk ja ka̱jp.”