Search form

LUCAS 19:22

22Wɨnets wɨndsøn ja ñɨma̱a̱jyøø: “Mets kaꞌømyɨdumbɨ, køꞌøm yø mꞌa̱a̱w mnadyanɨꞌøønɨyɨ, yøꞌ me køꞌøm mdɨɨdyuujnɨp. Pønɨ mnɨja̱ꞌwɨp tam ku øts jadeꞌen nja̱a̱ꞌyꞌaty ku øts ja nbøkmuky midi ø ngabɨktakpy, ku øts ja xijy nyikpɨdɨꞌɨkpya̱a̱t midi njaganipy,