Search form

LUCAS 19:37

37Ku ja wyɨnaty wyɨngonɨ ja ka̱jp, ku ja jam kyɨda̱ꞌa̱ky Olivos kojpkwemp, wɨnets pyabøjkpɨtøjk ja ejtnɨ xonɨ yjanchpaya̱ꞌa̱xyɨ yjanchpajøkyɨ, jøts ja møkꞌampy ttukmøja̱wɨdɨ ttukunuuꞌkxyja̱wɨdɨ ja Dios ku mila̱grɨꞌa̱jtɨn ja wyɨnaty jadeꞌen tø tyukꞌijxyɨdɨ.