Search form

LUCAS 19:38

38Yɨdeꞌen ja wya̱ꞌa̱ndɨ:

―¡Øyꞌa̱jtp ku Dios xuknɨmiꞌiñɨm kyunuuꞌkxy wyɨndsøn! ¡Jotkujkꞌatyɨm ɨdøꞌøn jap tsa̱jpjøtpy! ¡Kuuyɨ Dios jaduꞌuk yja̱a̱kꞌøyɨ!