Search form

LUCAS 19:40

40Jøts ja yꞌadsojøø ja Jesús:

―Øts ɨdøꞌøn wa̱mp jøts ku øts ɨnet yø njayikꞌamoꞌondɨt, wenkpɨts ɨnet ka̱jpxkojmɨdɨp møkꞌampy, nɨjuunɨ yø kyaꞌamondɨ øy yø pøn yjayikꞌamonwa̱ꞌa̱ñɨdɨ.