Search form

LUCAS 19:42

42yɨdeꞌen ja wya̱a̱ñ:

―¡Kuk jeexyɨp iiy wɨneꞌenɨn xja̱ꞌgyukɨ jøts ku ja mxøøw ja mjumøjt tø mjataja̱ꞌa̱dyɨ, jøts jeexyɨp nɨꞌijtyɨ ja mja̱a̱ꞌy tpa̱a̱ttɨ ja Dios kyunuuꞌkxyɨn! Tøts ja tiempɨ ñaxy, ¡ti jaa ja xijy, jatyɨ myiktamɨꞌawa̱ꞌa̱nɨgyojmɨt!