Search form

LUCAS 19:45

Ku ja Jesús twojpɨdsømguixy ja tooꞌkpɨtøjk jam tsa̱ptøjk agøꞌøm

45Xjats ja Jesús cha̱ptøjktøjkɨyɨɨꞌñ jøts ya tukɨꞌɨyɨ tyikpɨdsømbɨna̱xwa̱ꞌjky pøn jaty jam wyɨnaty ya̱jktɨp tooꞌktɨp, juudyɨp ka̱jpxtɨp,