Search form

LUCAS 19:46

46yɨdeꞌen ja tnɨma̱a̱y:

―Yɨdeꞌents Dios kyajpxy jap kyøjxja̱ꞌa̱yɨ: “Jaꞌ øts ndsa̱ptøjk wya̱ꞌa̱ñ jøts øts nja̱a̱ꞌy jap Diosꞌajotꞌa̱ttɨt”; ma̱ meets yø ya̱ jadeꞌen xyiktunɨ sa̱ maaꞌtspɨ chɨnaadya̱a̱jkɨndɨ.