Search form

LUCAS 19:8

8Jøts ja Zaqueo wya̱ꞌkukɨyɨɨꞌñ jøts ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm yiknɨma̱a̱y:

―Wɨndsønꞌa̱jtɨm, ndamayꞌa̱tp øts ayoobɨ ja̱a̱ꞌy kujkwaꞌkxy ti jaty øts ɨxja nmøøtꞌajtpy; pønɨ tøts øts o pøngapøn o tigati nbøjkxɨ awɨnꞌøønɨꞌampy, nyikꞌuꞌnkɨpts øts jaꞌ jøts øts ja jawaanɨ may nyikwɨmbejtxɨt, makta̱xk ojk tukjadɨneꞌen jaty yꞌuꞌnkꞌa̱tt pønɨ sa̱ ja kyojpk.