Search form

LUCAS 2:10

10Nɨma̱a̱jyɨdɨbɨk ja a̱nkɨlɨs ɨnet jaꞌadɨ:

―Kidi mdsøꞌøgɨdɨ, øgyajpxy øyꞌayuujk ø nmɨmimpy. Jaꞌ mee ndukmadoowampy, nɨꞌijtyɨ ja ja̱a̱ꞌy ja tjantyajotkujkꞌa̱ttɨt: