Search form

LUCAS 2:13

13Ja̱a̱ktyimgyaxøꞌktɨp ɨnet ja may a̱nkɨlɨs jam ma̱ ja tyuꞌukpɨ wyɨnaty, jøts ja Dios ja møk ttukmøja̱wɨdɨ ttukunuuꞌkxyja̱wɨdɨ, yɨdeꞌen ja wya̱ꞌa̱ndɨ: