Search form

LUCAS 2:14

14¡Kunuuꞌkxy mets Dios Teety tsa̱jpjotpɨt

ku øyꞌa̱jtɨn tsujꞌa̱jtɨn tyaky ya̱ na̱xwiiñ na̱xkɨjxy, jøts ja ja̱a̱ꞌy yikmoꞌodɨ pøn tmɨjotkujkꞌa̱twa̱ndɨp ja Dios!