Search form

LUCAS 2:15

15Xjats ku ja a̱nkɨlɨs wyɨmbejtnɨdøø ku ja ñøjkxnɨdøø jap tsa̱jpjøtpy, wɨnets ja jɨyujkꞌejxpɨdɨ nɨxem nɨya̱m ñawya̱mbɨna̱xwa̱ꞌjkɨdøø:

―Wants ɨdøꞌøn tja̱ꞌmyɨndɨ Belén, jamts ja tꞌatsꞌijxyɨndɨ midi Dios tø xuknɨja̱ꞌwɨndɨ.