Search form

LUCAS 2:20

20Xjats ja jɨyujkꞌejxpɨ wyɨmbejtnɨdøø. Møk ja Dios ja ttukmøja̱wɨdɨ ttukunuuꞌkxyja̱wɨdɨ jaꞌagøjxp ku ja wyɨnaty jadeꞌen tø tꞌejxtɨ tnɨja̱wɨdɨ jøts ku ja jadeꞌen tø yjantyimjyaty.