Search form

LUCAS 2:25

25Jamts wyɨnaty ja ja̱a̱ꞌy tuꞌuk chøønɨ Jerusalén pøn txøøwꞌa̱jtp Simeón. Janch øy ja̱a̱ꞌy ɨdøꞌøn jaꞌ. Yjanchja̱ꞌmyejchp ɨdøꞌøn Dios jaꞌ. Jaꞌats ɨdøꞌøn tjøpꞌejxꞌejtp ja Israelɨt ka̱jp juunɨm ɨdøꞌøn ja yjadyimyꞌuknɨtsoꞌokꞌa̱tt. Jam ja Espíritu Santo ja wyɨnaty tmøødɨ,