Search form

LUCAS 2:32

32Yøꞌ ɨdøꞌøn tuꞌump ja mayꞌa̱jtɨn jøts ja ja̱a̱ꞌy mja̱ꞌmyatstɨt mja̱ꞌbya̱a̱dɨt pøn kaꞌ yꞌIsraelɨtja̱a̱ꞌyɨdɨ.

Yøꞌøgøjxp ɨdøꞌøn yikꞌejxka̱ptɨt ja Israelɨt ka̱jp midi tø xwɨꞌixy.