Search form

LUCAS 2:35

35Jadeꞌents ɨdøꞌøn ja yiknɨja̱wɨt sa̱ pønjabøn wyɨnmay yꞌa̱m yjotp. Mdyimchaachkuwɨnmayɨp mets ja øy, tyimchaachja̱wɨp mets mꞌanmɨja̱ꞌwɨn jaꞌ.