Search form

LUCAS 2:36

36Jamts wyɨnaty tuꞌuk Dios kyugajpxymɨ, Ana ja tøꞌøxyøjk xyøøw, ja Fanuel ñøøx, ja Aser ja yꞌa̱a̱dsɨdɨp kyugojɨdɨp. Møja̱a̱ꞌtyɨgøynɨts ɨdøꞌøn jaꞌ. Tyimyꞌuna̱ꞌjkyɨ ja yꞌamajtskɨyɨɨꞌñ jøts ja jaꞌayɨ wɨxujk jumøjtyɨ tmøøtsɨna̱a̱y ja ñɨya̱a̱ꞌy.